Makedonie

Skopje

Skopje. Metropole na řece Vardar, která v minulosti stála spíše ve stínu Ohridu a Bitoly. Metropole, kterou nechtěně proslavilo ničivé zemětřesení v roce 1963 a která je téměř celá postavena znovu. Po zničujícím výletu na Vodno se vydáváme do centra. Vydáváme se zároveň po stopách věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří jsou se zdejším krajem spjati snad více než s tím naším. Obdivujeme Londýnské double deckery, ale díky výborné poloze našeho hotýlku to máme dolu do centra asi jen deset minut pěšky. Na nejvýznamnější náměstí Ploštad Macedonia je to opravdu kousek. Je tady dost čilý stavební ruch a opravdu hodně staveb je v rekonstrukci nebo dokonce zcela nově stavěných. Celé náměstí je lemováno neuvěřitelným množstvím soch. Největší z nic - bojovník na koni v nadnadživotní velikosti s fontánou hlídanou smečkou lvů a antických bojovníků dominuje pravému břehu Vardaru. Po přejití mostu je v opět velmi nadživotní velikosti vyveden Cyril a Metoděj, věrozvěstové ze Soluně. Soluň nebo Thesaloniki byla součást dřívější Makedonie. Pokračujeme kolem druhého gigantického bojovníka do starého tureckého Bazaru Čaršija. Dostáváme se na pevnost Kale z šestého století, která je rovněž z části nově postavena.Vracíme se přes most u muzea archeologie ulicí makedonie kolem domu Matky Terezy. Tento dům slouží jako memoriál a kaple, jako připomínka ženy, která zavětila život pomoci nejchudším z chudých. Uvnitř nalézáme jednu z mnoha českých stop - fotografii, kdy se Matka Tereza potkává s Václavem Havlem. Hned vedle je spolu s Dalajlámou. Tato makedonská řádová sestra však nejvíce působila v Indii, za svou práci se stala čestnou občankou USA a Indie ji po její smrti v Kalkatě v roce 1997 uspořádala státní pohřeb. Pokračujeme k muzeu Skopje, které se nachází v bývalé nádražní budově, která z velké části ustála ničivé zemětřesení z 26. července 1963. Část přední zdi byla ponechána v původním stavu a velké hodiny ukazují 5:17, čas kdy přišel první ze dvou nejničivějších otřesů. Ten druhý následoval po 17ti vteřinách. V úterý ráno tady začínáme další část prohlídky města a to muzejní část. Zemětřesení z roku 1963 v nás zanechalo jen malou dušičku a tím hůže pak zapůsobilo Muzeum makedonského boje za nezávislost a sebeurčení. Nejde nijak ve zkratce popsat ta hodinu a půl dlouhá prohlídka vedená místním historikem, ale nutno říct, že ve srovnání s naší zemí na tom makedonci byli o hodně hůř. Ať už srovnám nadlvádu Rakouska Uherska s Turky nebo brutální Titův stalinistický režim. Nakonec díky Řekům makedonci přišli o značnou část vlastního území a pobřeží středozemního moře. Odjakživa byli uzurpováni ze všech stran (snad kromě té Albánské) jak Bulhary, tak Srby, tak Řeky a navíc ještě žili pod nadvládou turků. Vyrážíme do Bitoly. Bývalého konzulského města, města, které v historii Makedonie sehrálo mnohem větší roli než dnešní metropole.
Name

Lucka se lvem

  Ploštad Makedonia  

Skopje
 

Náměstí Makedonie

  a bojovník na koni 

Skopje
 

Cyril a Metoděj

  poblíž nejvýznamnějšího mostu ve Skopje Kamieneho Mostu 

Skopje
 

Válečník

  na levém břehu Vardaru  

Skopje
 

Lev

  tenhle antický motiv je tady všude, taky koně... 

Skopje
 

Pevnost Kale

  na vršku přímo na břehu Vardaru, jakkoli shora vypadalo Skopje ploché, našel se tu i kopec pro pevnost 

Skopje
 

Muzeum Makedonie

   

Skopje
 

Memorial house of mother Theresa

  ulice Makedonija, Skopje 

Skopje
 

Matka Tereza s Václavem Havlem,

  vpravo s Dalajlámou  

Skopje
 

bývalá budova nádraží Skopje

  tato zeď přežila zemětřesení z roku 1963 a dnes je budova přestavěna na muzeum města Skopje. Hodiny se zastavily v čase prvního úderu zemětřesení a jsou tak ponechány dodnes. 

Skopje
 

Double deckery

  nikoli Londýnské, ale čínské...  

Skopje
 

horní patro double deckeru

   

Skopje
 

jízdenka

   

Skopje
 

Ulice Makedonie

  v pozadí stará nádražní budova, která již 53 let připomíná čas 5:17 ráno. 

Skopje
 

cool kompozice

   

Skopje
 

Muzeum města Skopje

   

Skopje
 

26.7.1963

   

Skopje
 

27.6.1963

   

Skopje
 

26.7.1963

   

Skopje
 

česká stopa v expozici 26.7.1963

   

Skopje
 

dobový nabytek

  expozice 26.7.1963 

Skopje
 

česká stopa v expozici 26.7.1963

  v plánu na obnovu města a usídlení 180.000 lidí, kteří přišli o střechu nad hlavou pomáhali i češi s výstavbou periferní zástavby. 

Skopje